Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Yrkesstudier » Serviceföretagets struktur och planering » Kundrelationer

Kundrelationer

Utförandeplaner
Kod: TUR15SS02
Namn: Kundrelationer
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- känner till de olika typerna av kundsegment
- inser betydelsen av ett kundcentrerat synsätt i förhållande till företagsverksamhet och tjänsteproduktion
- förstår grundförutsättningarna för skapande och upprätthållande av kundrelationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen