Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Yrkesstudier » Serviceföretagets struktur och planering » Serviceföretagets struktur och särdrag

Serviceföretagets struktur och särdrag

Utförandeplaner
Kod: TUR15SS01
Namn: Serviceföretagets struktur och särdrag
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- har en fördjupad kunskap i turismföretagens funktioner och särdrag på nationell nivå
- behärskar organisationens uppbyggnad samt modeller
- Kan beskriva branschens kedjebildningar och särdrag
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen