Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Grundstudier » Tjänsteutveckling inom turism » Service och produktionsprocessen

Service och produktionsprocessen

Utförandeplaner
Kod: TUR15TT03
Namn: Service och produktionsprocessen
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- Förstår tjänstens särdrag
- Kan utveckla tjänster i enlighet med turismbranschens krav och företagets lönsamhet
- Förstår betydelsen av kvalitetstänkande vid tjänsteutveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen