Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Grundstudier » Tjänsteutveckling inom turism » Säkerhet och etik

Säkerhet och etik

Utförandeplaner
Kod: TUR15TT02
Namn: Säkerhet och etik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- Känner till säkerhetskraven som hänför sig till den egna branschen och kan tillämpa dem i sitt arbete
- Känner till de etiska frågeställningarna som härrör sig till turismbranschen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen