Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Grundstudier » Tjänsteutveckling inom turism » Marknadskommunikation

Marknadskommunikation

Utförandeplaner
Kod: TUR15TT01
Namn: Marknadskommunikation
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- Förstår grundförutsättningarna för effektiv marknadskommunikation
- Behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
- Kan planera, genomföra och utvärdera marknadsföringsåtgärder
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen