Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Grundstudier » Turismnäringens grunder » Turismens verksamhetsmiljö

Turismens verksamhetsmiljö

Utförandeplaner
Kod: TUR15TG02
Namn: Turismens verksamhetsmiljö
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- har en helhetsuppfattning om turismnäringens särdrag, delområden och struktur
- känner till turismnäringens aktörer, intressenter och samarbetspartners
- förstår betydelsen av hållbar utveckling inom turismens verksamhetsmiljö
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen