Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Grundstudier » Turismnäringens grunder » Restonomens yrkesprofil

Restonomens yrkesprofil

Utförandeplaner
Kod: TUR15TG01
Namn: Restonomens yrkesprofil
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- Har kännedom om restonomens arbetsmöjligheter
- Känner till de mest centrala aktörerna inom branschen
- Kan självständigt söka, använda och kritiskt granska relevant information
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen