Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Grundstudier » Turismnäringens grunder » IT

IT

Utförandeplaner
Kod: TN15IT01
Namn: IT
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studeranden

- kan använda ordbehandlingsprogram
- kan använda program för att visualisera muntliga presentationer
- kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram
- ser de möjligheter som sociala medier erbjuder
- kan använda sociala medier
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen