Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Grundstudier » Turismnäringens grunder » Projekt

Projekt

Utförandeplaner
Kod: TN15PR01
Namn: Projekt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- Kan organisera projektgruppens verksamhet enligt uppdragsgivarens beställning/målsättningar
- Kan planera, genomföra, rapportera, presentera och utvärdera projekt
- Kan dela med sig av sin kunskap inom projektgruppen
- Tar ansvar för sin egen aktivitet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen