Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Kliniskt vårdarbete II » Praktik, kirurgiskt vårdarbete

Praktik, kirurgiskt vårdarbete

Utförandeplaner
Kod: USS15KL01
Namn: Praktik, kirurgiskt vårdarbete
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Läkemdelsräkningen i kursen Läkemedelsbehandlin I UVÅ150204
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra och utvärdera individcentrerad kirurgisk vård för patienten
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planering av vård och kan använda de vanligaste vårdmetoderna inom kirurgiskt vårdarbete
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande kan identifiera etiska problem och påvisar etiskt förhållningssätt
Studerande förstår betydelsen av patientsäkerheten och tillämpar aseptiska principer i patientvården
Studerande kan vårda patienter med enteral och parenteral närings- och vätskebehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen