Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Utförandeplaner
Kod:
Namn:
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: English
Ansvarig utbildning: Bachelor of Health Care, Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen