Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Biotopkännedeom » Torvmark

Torvmark

Utförandeplaner
Kod: NM15BK01
Namn: Torvmark
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår torvmarkernas hållbarhetsdimensioner
- känner till torvmarkernas geologiska och ekologiska bildningsprocesser
- känner till klassificeringsgrunder för torvmarker i naturtillstånd
- kan beakta hur en torrläggning (dikning) påverkar våtmarksekosystemet
- kan utvärdera behovet och omfattningen av vattenskyddsåtgärder vid vattenreglering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, profileringen för skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen