Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Lärdomsprov » Lärdomsprov

Lärdomsprov

Utförandeplaner
Kod: LÄR
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5: 15    
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen