Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Management Level STCW function 3 » International legislative requirements and Environmental Management Systems

International legislative requirements and Environmental Management Systems

Utförandeplaner
Kod: MM14M305
Namn: International legislative requirements and Environmental Management Systems
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1    År 5:     
Förkunskaper: Sustainable Development
ISM
Kursspecifika kompetenser: Monitor and control compliance with international legislative requirements and measures to ensure the protection of the ma-rine environment.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen