Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Management Level STCW function 1 » Navigational Aids: INS

Navigational Aids: INS

Utförandeplaner
Kod: MM14M104
Namn: Navigational Aids: INS
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Watchkeeping Duties 2
Kursspecifika kompetenser: The student is provided with knowledge of the inter-relationship and optimum use of all navigational data available for conducting navigation.
The student is provided with knowledge of ,different sencors and datatransfer systems/protocols
The student is able to obtain knowledge of the use of integrat-ed navigation systems
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen