Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 3 » Occupational Safety

Occupational Safety

Utförandeplaner
Kod: MM14O310
Namn: Occupational Safety
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: • The student
• is familiar with the accident and health risks onboard, the occupational safety organization and legislation.
• has knowledge and skills to manage and organise work onboard taking occupational safety into account.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen