Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 3 » SSO (Ship Security Officer)

SSO (Ship Security Officer)

Utförandeplaner
Kod: MM14O303
Namn: SSO (Ship Security Officer)
SP totalt: 0,75
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 0,75    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: As specified in STCW-Code:A-VI/5
The student
• has the skills and knowledge required of a Ship Securi-ty Officer.
• has theoretical and practical knowledge and skills to manage the systems and complex of problems in con-nection with this special area.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen