Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 1 » Radio Communication GOC

Radio Communication GOC

Utförandeplaner
Kod: MM14O120
Namn: Radio Communication GOC
SP totalt: 4,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Professional English 1
Kursspecifika kompetenser: The student has knowledge and skills to manage radio com-munication at sea on a ship radio station, equipped with radio equipment according to the GMDSS-system for all sea areas.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen