Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 1 » Manoeuvring 1

Manoeuvring 1

Utförandeplaner
Kod: MM14O118
Namn: Manoeuvring 1
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terrester Navigation C
Kursspecifika kompetenser: To provide the student with skills to know how the deadweight, draught, different trims and speed affect the manoeuvring characteristics of the vessel and the effects of wind and currents and shallow waters.
The student knows the basics of the remote control of the main engine and other vessel manoeuvring equipment.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen