Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 1 » Celestial Navigation 1

Celestial Navigation 1

Utförandeplaner
Kod: MM14O111
Namn: Celestial Navigation 1
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terrestrial Navigation B, Mathematics 2
Kursspecifika kompetenser: The student understands the basics of celestial position deter-mination.

The student is provided with skills in using the sextant.

The student is provided with skills in calculating the height to various celestial bodies.

The student is provided with skills in calculating the hour angle and declination of celestial bodies.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen