Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 1 » Route planning 1

Route planning 1

Utförandeplaner
Kod: MM14O105
Namn: Route planning 1
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terrestrial Navigation C
Mathematics 5
Kursspecifika kompetenser: To provide the student with skills to use great circle calcula-tions in practical route planning work.
To provide the student with skills to draw up a route plan.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen