Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 1 » Terrestrial Navigation C

Terrestrial Navigation C

Utförandeplaner
Kod: MM14O103
Namn: Terrestrial Navigation C
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terrestrial Navigation B, Mathematics 2
Kursspecifika kompetenser: The student is able to
• perform chart plotting through marking courses on a navigational chart and making position controls and course corrections on the basis of current and drift.
• make entries into the ship´s logbook
• perform rhumb line calculations
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen