Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Support Level STCW function 3 » Basic Safety

Basic Safety

Utförandeplaner
Kod: MM14S308
Namn: Basic Safety
SP totalt: 0,75
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 0,75    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Medical certificate
Kursspecifika kompetenser: The student is provided with the basic safety skills required in the STCWConvention from all persons who intend to work onboard a vessel, in accordance with STCW-Code:A-VI/1-1 and A-VI/1-4.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen