Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Support Level STCW function 1 » Ships Machinery

Ships Machinery

Utförandeplaner
Kod: MM14S104
Namn: Ships Machinery
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: None
Kursspecifika kompetenser: The student
• knows the main parts of the diesel engine and its purpose.
• knows the different fields of application of diesel engines.
• knows the environmental effects of diesel engines.
• realises the importance of maintenance for safe navigation and minimised environmental consequences.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen