Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Support Level stcw funktion 1

Support Level stcw funktion 1

Utförandeplaner
Kod: SF14S1
Namn: Support Level stcw funktion 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kurs specifika
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Kurs specifika
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen