Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management » COMMON STUDIES » Natural Science » Mathematics 7

Mathematics 7

Utförandeplaner
Kod: MM14CN12
Namn: Mathematics 7
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Mathematics 3/4
Kursspecifika kompetenser: The student is able to apply linear optimization when planning the transport of cargoes to several ports.

The student is provided with knowledge of differential coeffi-cient and integral application to cargo handling and ship theo-ry.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen