Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Grundstudier » Allmänna kompetenser » Svenska

Svenska

Utförandeplaner
Kod: SF14CG02
Namn: Svenska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets utbildning eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett struktu-rerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbets-livets och samhällslivets krav.
-känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem.
-är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen