Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Grundstudier » Natur Vetenskap » Fysik 2

Fysik 2

Utförandeplaner
Kod: SF14CN07
Namn: Fysik 2
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fysik 1
Kursspecifika kompetenser: Att få en god fysikalisk färdighet för fortsatta studier på yrkeshögskolenivå.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen