Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management » COMMON STUDIES » Natural Science » Mathematics 2

Mathematics 2

Utförandeplaner
Kod: MM14CN02
Namn: Mathematics 2
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mathematics 1
Kursspecifika kompetenser: To provide the student with good mathematical readiness for further studies at the university of applied sciences level.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen