Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier (gemensamma) » Grunder i byggnadsmekanik » Byggnadsmekanik 1

Byggnadsmekanik 1

Utförandeplaner
Kod: BYE14BM02
Namn: Byggnadsmekanik 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheten Grunder i byggnadsteknik och matematikkursen Funktioner och ekvationer 1, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• har förståelse för byggnadsmekanikproblem
• behärskar centrala element inom byggnadsmekanik som arbetsredskap inför kommande kurser samt arbetsuppgifter.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen