Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Profilering: Projektering och byggnadskonstruktion » Projektering av krävande konstruktioner » Företagsförlagd projektering

Företagsförlagd projektering

Utförandeplaner
Kod: BYE14PK08
Namn: Företagsförlagd projektering
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 9    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik, Bostadshus, Grunder i byggnadsmekanik, Matematik och Praktik, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• har en realistisk uppfattning om vad projektering av byggnader och byggprojekt innebär som helhet baserad på grundläggande teoretiska kunskaper och praktisk individuell egen erfarenhet av uppgifterna på en större arbetsplats inom byggprojektering
• kan använda sig av tidsplan i arbetsledaruppgifterna och förstår betydelsen för slutresultat och totalekonomi
• kan tillämpa korrekta arbetarskyddskrav i praktiken
• kan arbeta självständigt och ta ansvar som en gruppmedlem i arbetsgemenskapen
• har förmåga att lösa problem och att finna alternativa lösningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen