Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Profilering: Projektering och byggnadskonstruktion » Projektering av krävande konstruktioner » International Construction Engineering

International Construction Engineering

Utförandeplaner
Kod: BYE14PK07
Namn: International Construction Engineering
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik, Bostadshus, Grunder i byggnadsmekanik, Matematik och Praktik samt kursen Engelska, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: The student
* is familiar at an international level with the professional field of construction and civil engineering, tasks and categories of employers and companies
* is able to work independently and take responsibility as a team member in the workplace community at an international company in the field of construction and civil engineering
* has ability to solve problems and find alternative solutions
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen