Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier i klassisk musik » Huvudämne C » Huvudämne C Examination

Huvudämne C Examination

Utförandeplaner
Kod: MU14HC09
Namn: Huvudämne C Examination
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

kan synliggöra sitt hantverk och sin gestaltningsförmåga inför andra i en temporär och omedelbar form (dvs. konsert, performance eller liknande.)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar: Individuella utförandeplaner uppgörs för varje enskilt huvudämne och instrument.
Undervising sker individuellt, i ensembleform och som mästarkurs.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen