Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier profilering: Drifts- och Energiteknik » Fysik » Grundläggande mekanik

Grundläggande mekanik

Utförandeplaner
Kod: MAP14ME01
Namn: Grundläggande mekanik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Funktioner och ekvationer 1, Geometri och vektorer
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10198_1.pdf
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar: Kursen behandlar kinematik och mekanik för punktformiga kroppar samt statik för stela kroppar. Kursen förutsätter inte kunskap i analys


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen