Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier profilering: Maskinkonstruktion » Energi- och förbränningsteknik » Tillämpad termodynamik

Tillämpad termodynamik

Utförandeplaner
Kod: MAP14EN02
Namn: Tillämpad termodynamik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Värme- och ellära, Grundläggande energiteknik
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10149_1.docx
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen