Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier profilering: Maskinkonstruktion » Energi- och förbränningsteknik » Grundläggande energiteknik

Grundläggande energiteknik

Utförandeplaner
Kod: MAP14EN01
Namn: Grundläggande energiteknik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundläggande mekanik och Värme- och ellära
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10148_1.pdf
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen