Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier » Biinstrument » Ackompanjemang

Ackompanjemang

Utförandeplaner
Kod: MU14BI03
Namn: Ackompanjemang
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall

ha elementära grunder i två rytmensembleinstrument och kan använda instrumenten som verktyg i sitt musikaliska arbete.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen