Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Agrolog, vuxenutbildning) » Yrkesstudier » PROFILERINGSSTUDIER

PROFILERINGSSTUDIER

Utförandeplaner
Kod: profiler
Namn: PROFILERINGSSTUDIER
SP totalt: 45 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4: 30    År 5:     
Förkunskaper: Se förkunskaper för respektive profileringskurs
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Se kursspecifika kompetenser
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen