Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Agrolog, vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Lantbruk » Husdjurens utfodring

Husdjurens utfodring

Utförandeplaner
Kod: LL12LA06
Namn: Husdjurens utfodring
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall lära sig grunderna i husdjursskötsel med fokusering på fodrets byggstenar och djurens behov av energi och näringsämnen. Studerande skall känna till till hur man utformar foderstater och planerar husdjursutfodring med beaktande av olika inverkande faktorer.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Husdjursskötsel
Husdjursutfodring och foderkvalitet
Utfodringsplanering och foderstater

Förverkligande:

Närstudier 1,5 dagar, distansuppgifter på Moodle, litteratur-tentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen