Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Agrolog, vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Lantbruk

Lantbruk

Utförandeplaner
Kod: ll12la
Namn: Lantbruk
SP totalt: 25 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 25    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling 35 sp
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande förvärvar kursspecifika yrkeskompetenser inom växt-och husdjursproduktion ingående i agrolog (YH) - examen.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen