Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i el- och automationsteknik » Grundstudier » Språk och kommunikation » Ingenjörsengelska

Ingenjörsengelska

Utförandeplaner
Kod: TKV14EN02
Namn: Ingenjörsengelska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Engelska
Kursspecifika kompetenser: Studerande

-kan förstå och använda engelska inom det egna yrkesområdet på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

-kan presentera delar av sitt yrkesområde på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

-kan förstå och skriva arbetsrelaterade brev och meddelanden på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och felfritt (5)

-har insikter i interkulturella skillnader och deras betydelse i affärssammanhang
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen