Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i el- och automationsteknik » Grundstudier » Språk och kommunikation » Ingenjörsfinska

Ingenjörsfinska

Utförandeplaner
Kod: TKV14FI02
Namn: Ingenjörsfinska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Finska
Kursspecifika kompetenser: Studeranden

- klarar sig mycket bra (5), bra (3) och nöjaktigt (1) i allmänna, yrkesmässiga och branschspecifika situationer

- uttrycker sig enligt situationens krav tydligt och säkert (5), i det stora hela bra (3) och nöjaktigt (1).

- kan förstå samt flytande och mångsidigt (5), relativt väl (3) och behjälpligt (1) skriva arbetslivets meddelanden, brev, rapporter och dokument.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Finska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen