Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Professionell utveckling och ledarskap » Arbetsplatsförlagda ledarskapsstudier inom kyrkans arbete

Arbetsplatsförlagda ledarskapsstudier inom kyrkans arbete

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10UL06
Namn: Arbetsplatsförlagda ledarskapsstudier inom kyrkans arbete
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 10    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan identifiera verksamheters funktion och utvecklingsbehov och formulera mål och visioner samt tillämpa strategier
- Kan tillämpa arbets- och kollektivavtal samt arbetarskyddslagstiftning inom yrkesområdet
- Känner till vad förmanskap, personalförvaltning samt säkerhetsplanering innebär
- Kan fungera i ett multiprofessionellt samarbete
- Kan i media verka som sakkunnig och som representant för kyrkan inom sitt eget arbetsområde.
- Kan koordinera missionsverksamhet inom församlingar
- Kan definiera utvecklingsbehov i sitt eget ledarskap
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen