Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Professionell utveckling och ledarskap » Ledarskap inom mångprofessionell social- och hälsovård

Ledarskap inom mångprofessionell social- och hälsovård

Utförandeplaner
Kod: UOSHÅ10ML01
Namn: Ledarskap inom mångprofessionell social- och hälsovård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan sakkunnigt representera och argumentera utgående från sitt yrkesområde i mångprofessionella arbetsteam
- Kan arbeta för och utveckla en kund centrerad arbetskultur
- Har förmåga att beakta förändringsbehov i vård- och servicekedjan
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen