Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Professionell utveckling och ledarskap

Professionell utveckling och ledarskap

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10UL
Namn: Professionell utveckling och ledarskap
SP totalt: 25
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 25    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Socialt hållbart ledarskap
- Studerande kan med ett ansvarsfullt och socialt hållbart förhållningssätt fungera som ledare inom sin profession och kan leda sig själv och utveckla sina färdigheter i resultat- och utvecklingsinriktat arbete
Etiskt förhållningssätt
- Studerande kan uttala ett eget etiskt förhållningssätt och befäster förmågan att bevaka det egna yrkesområdet i teori och praktik
Mångprofessionellt arbetssätt
- Studeranden kan tillämpa yrkesområdets expertis i mångprofessionella nätverk och kan i beakta andlighet i sin verksamhet
Samhällig påverkan
- Studerande har beredskap att hantera och använda media och social media som ett arbetsredskap
Visions- och trendmedvetenhet
- Studerande kan skapa scenarier och se trender i samhällsutvecklingen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen