Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Valfria Yrkesstudier » Diakonalt arbete » Professionsrelaterad praktisk teologi

Professionsrelaterad praktisk teologi

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10DA05
Namn: Professionsrelaterad praktisk teologi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har färdigheter i själavård
- Kan använda sig av homiletik och liturgik ur en diakons eller ungdomsarbetsledares perspektiv
- Kan använda psalmboken och bibeln som arbetsredskap samt värna om sin egen andlighet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen