Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Valfria Yrkesstudier » Diakonalt arbete » NT-exegetik

NT-exegetik

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10DA04
Namn: NT-exegetik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har grundläggande kunskaper om vad Nya testamentet innehåller, hur det har uppkommit och hur det har undersökts i den vetenskapliga forskningen
- Har förmåga att relatera nytestamentliga texter till vetenskapliga rön och teorier
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen