Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Valfria Yrkesstudier » Diakonalt arbete » Församlingsdiakoni

Församlingsdiakoni

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10DA03
Namn: Församlingsdiakoni
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har fördjupade kunskaper om diakoni och kan reflektera över diakonala frågeställningar och utvecklar sin yrkesidentitet och etik
- Kan använda diakonala och resursförstärkande arbetsmetoder med utsatta individer
- Har förmåga att arbeta mångprofessionellt och kan engagera och frivilliga.
- Kan dokumentera, utvärdera och utveckla sitt arbeta
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen