Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Valfria Yrkesstudier » Diakonalt arbete » Kyrkans samhällsarbete

Kyrkans samhällsarbete

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10DA02
Namn: Kyrkans samhällsarbete
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper om samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete och om kyrkans samhällsarbete
- Kan identifiera servicebehov hos olika invånargrupper och definiera kyrkans ansvar
- Kan genomföra preventiva insatser och sociala interventioner för att minska utslagning och utanförskap.
- Har förmåga att kritiskt granska sociala kategoriseringar och att problematisera förhållandet mellan individ, kyrka och samhällsstruktur
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen