Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Valfria Yrkesstudier » Kristen fostran » Praktik: Församlingspraktik 1

Praktik: Församlingspraktik 1

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10KF06
Namn: Praktik: Församlingspraktik 1
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Fördjupar sina kunskaper om församlingsarbetets mål och arbetssätt
- Kan självständigt och utvecklingsinriktat använda och utveckla resursförstärkande metoder inom församlingens barn- och ungdomsarbete
- Utvecklar sin yrkesidentitet och kan arbeta i mångprofessionella nätverk
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen